Logo MENTORiment
Sublogo MENTORiment

Preguntes freqüents


Entra al registre inicial i introdueix el DNI/NIE de l'alumne/a i el seu curs actual. Si estàs preinscrit o preinscrita sortirà un missatge informant de les dades d'inscripció. Si el teu orientador/a encara no t'ha preinscrit, sortirà un missatge d'error.
Orientadors/es: del 30 de novembre a l'11 de desembre.
Alumnes: del 12 de desembre a les 10h al 27 de desembre a les 22h.
Inicialment 5, però en el cas que s'afegeixin mentories durant aquesta edició, es podrà ampliar la inscripció.
Sí. Comprova que durant tot el procés la URL de navegació comenci amb https:// o el símbol . A més, les dades s'emmagatzemen encriptades dins una base de dades allotjada a la xarxa interna dels servidors de la UIB.
Recomanam l'ús de Firefox, Chrome o Edge. Intenta tenir sempre la darrera versió disponible. També pots utilitzar aquesta plataforma a dispositius mòbils. Si trobes qualque incompatibilitat pots comunicar-lo a mentoriment@uib.cat.
Si no vols perdre la plaça, pots cancel·lar la inscripció des de l'espai "Selecció i consulta de mentories" fins a 7 dies abans de la mentoria. D'aquesta manera, podràs afegir una altra mentoria. Si queden menys de 7 dies per la mentoria, ens pots avisar a mentoriment@uib.es però no podràs recuperar la plaça per a una altra mentoria.
No. Aquest programa només és per a alumnes de 3r i 4t d'ESO, Batxillerat i FP (Grau mitjà o superior).
Quan acabi l'edició es podrà sol·licitar un diploma acreditatiu d'assistència.
No. L'alumnat amb malalties o al·lèrgies ho haurà d'indicar al registre inicial. No és necessari cap certificat.
Sí. Es pagaran les despeses de transport tant de l'alumne/a com d'un/a acompanyant, sempre que es presentin posteriorment les factures i les targetes d'embarcament.
Les mentories es gravaran, però només per finalitats internes, no es faran públiques.
Informarem pròximament en cas que n'hi hagi.